งานระบบไฟฟ้า

ให้บริการงานระบบไฟฟ้าต่างๆ
ริงเมนยูนิตและหม้อแปลงไฟฟ้า
คาปาซิเตอร์แบงค์
ตู้ไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติและออโตเมติคทรานส์เฟอร์สวิตซ์

อ่านต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกแบบและติดตั้งด้วยมาตรฐานระดับโลก
เครื่องสำรองไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

อ่านต่อ

กระบวนการงานโครงการ

สำรวจและออกแบบ
จัดทำเอกสารนำเสนอโครงการ
บริหารโครงการ
ดำเนินการติดตั้ง
ทดสอบระบบ

อ่านต่อ
ผลงานที่ผ่านมา
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • กรุงเทพมหานคร

  กรุงเทพมหานคร

 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 • สำนักงาน กสทช.

  สำนักงาน กสทช.

 • สำนักงบประมาณ

  สำนักงบประมาณ

 • กระทรวงการต่างประเทศ

  กระทรวงการต่างประเทศ

 • กระทรวงสาธารณสุข

  กระทรวงสาธารณสุข

 • กระทรวงการคลัง

  กระทรวงการคลัง

 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • กรมบัญชีกลาง

  กรมบัญชีกลาง

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)