ข่าวและกิจกรรม

พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อองค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพ เนื่องจากถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง โดยศักยภาพอาจหมายรวมถึงพนักงานที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคนให้สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

สัมมนาบริษัทประจำปี 2563

สัมมนาบริษัทประจำปี 2563 ที่พัทยา หาดจอมเทียน
ในปีนี้มีเรื่องที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้และศึกษางานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

พนักงานเป็นกำลังสำคัญในการปฎิบัติงาน บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมการอวยพรวันเกิดประจำเดือน เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงานทุกคนค่ะ

ฝึกอบรม

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยนักดับเพลิงมืออาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่จริง บรรยายสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้

บริษัทมีความใส่ใจพนักงานทุกคน เห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อ

เข้าใจถึงความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยสามารถควบคุมเหตุเบื้องต้นได้ และในกรณีที่มีเหตุอัคคีภัยรุนแรงจะสามารถอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายทางร่างกาย

CSR

สวัสดีค่ะ บริษัทเราได้มีโอกาศ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยการมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ น้องๆ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ

ข่าวสารกิจกรรม