ฝึกอบรม

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยนักดับเพลิงมืออาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่จริง บรรยายสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้

บริษัทมีความใส่ใจพนักงานทุกคน เห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อ

เข้าใจถึงความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยสามารถควบคุมเหตุเบื้องต้นได้ และในกรณีที่มีเหตุอัคคีภัยรุนแรงจะสามารถอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายทางร่างกาย

CSR

สวัสดีค่ะ บริษัทเราได้มีโอกาศ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยการมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ น้องๆ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ