สัมมนาบริษัทประจำปี 2563

สัมมนาบริษัทประจำปี 2563 ที่พัทยา หาดจอมเทียน
ในปีนี้มีเรื่องที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้และศึกษางานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา