พนักงานเป็นกำลังสำคัญในการปฎิบัติงาน บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมการอวยพรวันเกิดประจำเดือน เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงานทุกคนค่ะ