สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานด่วน !

ประกาศเปิดสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : Sales Executive / Sales Engineer

- เงินเดือน : ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง / เพศชาย
- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรืออื่นๆ
- มีทักษะด้านงานขาย การตลาด การเจรจา ต่อรอง
- ขยัน มุ่งมั่นมีเป้าหมาย รักความก้าวหน้า
- บุคลิกดี สามารถสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง- ขยัน มุ่งมั่นมีเป้าหมาย รักความก้าวหน้า
- บุคลิกดี สามารถสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
- สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ตำแหน่ง : Project Engineer 1 ตำแหน่ง !

รายละเอียดของงาน

1.ควบคุมงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า/เครื่องกล และระบบ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Facility) เช่น Generator, UPS, Air, CCTV, Access Control, Fire Alarm, Fire Suppression เป็นต้น
2.ทำงานที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงานประจำกรุงเทพฯ ออกคุมงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้

- ค่าพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันกลุ่ม
เงินเดือน ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย
-จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
-ชอบงานควบคุมเป็นทีม ติดต่อประสานงานบุคลิกดี สามารถสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจนสามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- อื่นๆ

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา !

Duties & Responsibilities

1. บริหารจัดการงานเอกสาร
2. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
3. บันทึกข้อมูลเข้าระบบของบริษัท Qualification
- เพศหญิง
- กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำสาขาวิชาชีพ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ได้ดี
- บุคลิกดี สามารถสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน
- มีทักษะในการประสานงาน แก้ปัญหา เฉพาะหน้า เรียนรู้งานได้ไว
ติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร : 02-197-2654-56, 062-159-9926
อีเมลล์ : Butsayamas@Brich.co.th , Brich@Brich.co.th
บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงบริการออกแบบ/ติดตั้ง อุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย ให้แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ควบคุมปฎิบัติการ และศูนย์ควบคุมโทรคมนาคม ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน